Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

"Ik vind het een uitdaging om met het kind te ontdekken

waarom iets niet lukt en te zoeken naar wat wel werkt.

Dat maakt dit werk zo boeiend en fijn om te doen!"

Het begrip onderwijsachterstanden heeft de afgelopen tijd veel stof doen opwaaien. Persoonlijk vind ik 'achterstanden' geen prettig woord omdat het kinderen, maar ook leerkrachten te kort doet. Kinderen hebben in de periode van online werken zoveel andere vaardigheden geleerd! Denk hierbij aan flexibiliteit, uitgestelde aandacht (van leerkrachten of ouders die ook thuiswerken), rekening houden met elkaar, zelfstandig werken, plannen en organiseren. Maar ook leerkrachten hebben hun best gedaan om het online onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven.


In mijn praktijk zie ik grote verschillen tussen de opbrengsten bij de leerlingen als het om de lesstof gaat. Sommige kinderen hebben geprofiteerd van het online werken, ze konden hun eigen tijd indelen, werken niet geprikkeld door indrukken uit de omgeving. Sommige kinderen zijn door de 1 op 1 begeleiding juist enorm vooruit gegaan. Andere kinderen hadden het zwaar, bijvoorbeeld als er gedragsproblemen spelen, er geen veilige of gestructureerde thuisomgeving is, of omdat er toch onvoldoende middelen blijken te zijn. Dus alle kinderen over één kam scheren is niet wenselijk, we hebben een nieuwe beginsituatie en daar moeten we op acteren. Vanuit mijn onderwijs en coachingspraktijk kan ik scholen helpen de beginsituatie in kaart te brengen, adviseren en helpen bij de uitvoering van verbetertrajecten of samen kijken welke interventies nodig zijn.


Dankzij mijn jarenlange ervaring als Intern Begeleider, Remedial Teacher en Teken je gesprekcoach weet ik wat er toe doet in het onderwijs, kan ik samen met individueel leerkrachten of schoolteams behoeftes in kaart brengen, heb ik brede kennis van leerlijnen en de differentiaties daarbinnen en kan ik ondersteunen bij het efficiënt vormgeven van ondersteuningsniveau 1, 2 en 3!


Ik ben beschikbaar om de impulsgelden om 'onderwijsachterstanden door Corona' op een effectieve en efficiënte manier in te zetten.