Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

"Ik vind het een uitdaging om met het kind te ontdekken

waarom iets niet lukt en te zoeken naar wat wel werkt.

Dat maakt dit werk zo boeiend en fijn om te doen!"

Remedial Teaching

Vaak gaat het leren vanzelf, maar bij sommige kinderen verloopt dit moeizamer. Hierdoor kunnen leerachterstanden ontstaan waardoor het kind moeilijk meekomt met de rest van de groep. Denk hierbij aan problemen op het gebied van (begrijpend)lezen, spelling, schrijven, rekenen of taakaanpak. Sommige kinderen halen deze achterstand vanzelf in, bij andere kinderen blijft deze achterstand bestaan, ondanks de intensieve aanpak op school. Door het geven van remedial teaching krijgt uw kind extra individuele begeleiding, gericht op de specifieke leerproblemen die het ervaart.

Meestal gaan leerproblemen samen met andere problemen zoals een negatief zelfbeeld, faalangst of motivatieproblemen. Vroegtijdig signaleren en extra ondersteuning bieden werkt.


Naast het aanpakken van de leerproblemen is er aandacht voor de unieke talenten en kwaliteiten van uw kind. Samen kijken we hoe we die in kunnen zetten om weer tot leren te komen. Op deze wijze wordt niet alleen de leerachterstand ingehaald, maar ook het zelfvertrouwen versterkt. Hierdoor ervaart het kind succes en komt het weer tot bloei!


Door diagnostisch onderzoek en kindgesprekken wordt de denk- en leerstijl van het kind goed in kaar gebracht. Samen met het kind wordt een plan opgesteld voor een periode van 12 tot 20 weken.