"Ik vind het een uitdaging om met het kind te ontdekken

waarom iets niet lukt en te zoeken naar wat wel werkt.

Dat maakt dit werk zo boeiend en fijn om te doen!"

Remedial Teaching

Vaak gaat het leren vanzelf, maar bij sommige kinderen verloopt dit moeizamer. Hierdoor kunnen leerachterstanden ontstaan waardoor het kind moeilijk meekomt met de rest van de groep. Denk hierbij aan problemen op het gebied van (begrijpend)lezen, spelling, schrijven, rekenen of taakaanpak. Sommige kinderen halen deze achterstand vanzelf in, bij andere kinderen blijft deze achterstand bestaan, ondanks de intensieve aanpak op school. Door het geven van remedial teaching krijgt uw kind extra individuele begeleiding, gericht op de specifieke leerproblemen die het ervaart.

Meestal gaan leerproblemen samen met andere problemen zoals een negatief zelfbeeld, faalangst of motivatieproblemen. Vroegtijdig signaleren en extra ondersteuning bieden werkt.

Naast het aanpakken van de leerproblemen is er aandacht voor de unieke talenten en kwaliteiten van uw kind. Samen kijken we hoe we die in kunnen zetten om weer tot leren te komen. Op deze wijze wordt niet alleen de leerachterstand ingehaald, maar ook het zelfvertrouwen versterkt. Hierdoor ervaart het kind succes en komt het weer tot bloei!

Door diagnostisch onderzoek en kindgesprekken wordt de denk- en leerstijl van het kind goed in kaar gebracht. Samen met het kind wordt een plan opgesteld voor een periode van 12 tot 20 weken.

Ondersteuningsarrangementen

Annemarie Laseur wordt regelmatig ingehuurd om op scholen arrangementen uit te voeren rondom leren en/of gedrag. Denk hierbij aan kinderen met dyslexie, dyscalculie, ernstige problemen met de taalontwikkeling (TOS/NT2), problemen met welbevinden (angsten, depressies, onderpresteren of hooggevoeligheid) of de executieve functies (werkhouding, aandachtsproblemen of taakaanpak).

Annemarie Laseur is Beter bij de les trainer/coach, Jungle memory coach, Ik leer anders coach, Rekenremedie specialist, gecertificeerd trainer Alle teksten de de baas, Kids Skill's Ambassador, Groepsgeluk coach, Bouw! coördinator en trainer/licentiehouder van Teken je gesprek.

Indien nodig wordt er gewerkt via de Flexibele Schil of Edufax.

"Het onderwijs is een prachtig vak, waarbij je het verschil kan maken voor een kind. Tijdens mijn loopbaan heb ik ontdekt dat mijn hart bij kinderen ligt die net iets extra's nodig hebben. Samen met het kind bewandel ik een stukje van dezelfde weg, waarbij ik middels coaching een positieve bijdrage lever aan zijn of haar ontwikkeling. Het is prachtig om te zien dat het kind weer zelfvertrouwen krijgt en de ingeslagen weg zelfstandig kan vervolgen."