Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

"Ik vind het een uitdaging om met het kind te ontdekken

waarom iets niet lukt en te zoeken naar wat wel werkt.

Dat maakt dit werk zo boeiend en fijn om te doen!"

Heeft uw kind ondersteuning nodig op gebied van leren (lezen, spelling, begrijpend lezen of rekenen)? Wellicht kan ik uw kind weer dat steuntje in de rug geven om weer aan te sluiten bij de groep en het zelfvertrouwen te vergroten. 


Ik werk voornamelijk op scholen als trainer voor Blink Lezen en voer daarnaast arrangementen uit op verschillende basisscholen om leerlingen in nauwe samenwerking met de school te ondersteunen. In mijn eigen praktijk geef ik nog één tot twee dagdelen per week remedial teaching aan kinderen uit het basisonderwijs (groep 4 t/m 8). "Het onderwijs is een prachtig vak, waarbij je het verschil kan maken voor een kind. Tijdens mijn loopbaan heb ik ontdekt dat mijn hart bij kinderen ligt die net iets extra's nodig hebben. Samen met het kind bewandel ik een stukje van dezelfde weg, waarbij ik middels coaching een positieve bijdrage lever aan zijn of haar ontwikkeling. Het is prachtig om te zien dat het kind weer zelfvertrouwen krijgt en de ingeslagen weg zelfstandig kan vervolgen."