Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

"Ik vind het een uitdaging om met het kind te ontdekken

waarom iets niet lukt en te zoeken naar wat wel werkt.

Dat maakt dit werk zo boeiend en fijn om te doen!"

Coaching

Coaching is een laagdrempelige en kortdurende vorm van begeleiding voor kinderen, ouders en professionals. In vier tot zes sessies kijken wat nodig is om vanuit hun kracht en interesses weer tot succes te komen.

Iedere begeleiding start met het in kaart brengen van wat goed gaat en wat niet. Welke niet helpende gedachten spelen een rol en hoe voel je je daarbij? 

Door te werken met Teken je gesprek® en de Gevoelsverkenner® wordt zichtbaar waarom het niet lukt, wat niet effectief is of waarom je steeds op een bepaalde/ongewenste manier reageert. Hierdoor ontstaat inzicht in je eigen probleem en kan hiervoor een krachtige oplossing voor bedenken. 

Samen zoeken we helpende gedachten, kwaliteiten en/of vaardigheden die nodig zijn om tot snelle gedragsverandering of een andere mindset te komen. Dit geeft zelfvertrouwen!

Coaching wordt ingezet bij tal van problemen;

  • (Faal)angst en onzekerheid
  • Werkhouding en motivatie
  • Boosheid of frustratie
  • Gedragsproblemen
  • Hooggevoeligheid
  • Contact maken/relaties met anderen
  • Gepest worden/pesten
  • Nee zeggen, grenzen aangeven


"Bij het coachen van kinderen sluit ik aan bij hun talenten en de mogelijkheden. Door samen te kijken naar hun kwaliteiten en uit te zoeken waarom bepaalde dingen soms lastig zijn komen ze tot zelfinzicht. Daarmee willen ze graag hun oude gedrag veranderen en bedenken hiervoor hun eigen eenvoudige oplossing voor. Hierdoor komen ze weer in hun kracht. Het is zo mooi om te zien hoe kinderen weer opbloeien, hun zelfvertrouwen toeneemt en weer rust krijgen".


NB: Steeds vaker zie ik complexe problemen bij kinderen die mijn praktijk bezoeken. Soms lukt het om de onderliggende oorzaak naar boven te halen en wordt daarmee succesvol in de thuissituatie verder gewerkt. Sommige problematiek is echter zo ernstig of specifiek van aard dat het vraagt om specialistische begeleiding van professionals in de jeugdgezondheidszorg. In dat geval wordt gekeken hoe we het beste kunnen doorverwijzen.